Visie en Missie

Ons Visie

Om as gerespekteerde instelling ‘n gesogte skool van keuse te wees.

Ons Missie

Leerders: Veilige en gelukkige omgewing

Akademie: Waardegedrewe prestasie- onderrig

Sport: Uitmuntende prestasie en volgehoue deelname

Opvoeders: Spesialiste in hul vakgebied(e)

Skool: Finansieel en administratief sterk

Ouers: Gelukkig en betrokke