Vakkeuses

Die hartklop van die skool en die sleutel van jou toekoms. By die skool word hoë prioriteit aan die akademie gegee. Die personeel is baie ervare en is hoogs gemotiveerd om die beste resultate te lewer. Daar word jaarliks hoogstaande prestasies gelewer. Daarvan getuig die vorige jare se uitslae en onderskeidings.

Daar word nie net aan die goeie presteerders aandag gegee nie. Alle leerlinge, veral moontlike druipelinge, ontvang spesiale aandag en hulp sodat hulle ook suksesvol kan wees in hulle studie.

 BELANGRIKE GEGEWENS I.V.M. LEERAREAS AANGEBIED IN GRAAD 8 & 9

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Huistaal of Engels Eerste Addisionele Taal
 • Lewensoriëntering
 • Wiskunde
 • Menslike en Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 • Natuurwetenskappe (Wetenskap en Biologie)
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe (Rekeningkunde en Besigheidstudies)
 • Tegnologie (insluitend Tegniese Tekene)
 • Skeppende Kunste

Gedurende graad 8 en 9 word belangrike vaardighede en vakkennis ter voorbereiding vir die VOO-fase in elke leerarea gevestig.

VAKKEUSE GR. 10 – 12

Leerders kies ‘n studierigting en dan een vak uit elk van die sewe groepe.

Algemene Studierigting

 1. Afrikaans Huistaal
 2. Engels Huistaal
  Engels Eerste Addisionele Taal
 3. Lewensoriëntering
 4. Wiskunde
  Wiskundige Geletterdheid
 5. Fisiese Wetenskappe
  Besigheidstudies
  Toerisme
  Ontwerp
 6. Rekeningkunde
  Rekenaartoepassingstegnologie
  Lewenswetenskappe
 7. Gasvryheidstudies

 8. Ingenieursgrafika en Ontwerp
  Geografie
  Lewenswetenskappe
  Rekenaartoepassingstegnologie
  Inligtingstegnologie
Tegniese Studierigting

 1. Afrikaans Huistaal
 2. Engels Huistaal
  Engels Eerste Addisionele Taal
 3. Lewensoriëntering
 4. Wiskunde
  Tegniese Wiskunde
 5. Fisiese Wetenskappe
  Tegniese Wetenskappe
 6. Meganiese Tegnologie: Pas- en draaiwerk
  Siviele Tegnologie: Houtbewerking
  Elektriese Tegnologie: Elektrisiënswerk
 7. Ingenieursgrafika en Ontwerp