Skooldrag

Dit is vir ons belangrik dat ons leerders netjies en mooi in ons skool- en sportdrag moet vertoon. Die dra van ons skoolbaadjie (blazer) is verpligtend vir alle leerders tydens saalopening. Alle leerders moet ook die voorgeskrewe Gimmie-rugsak gebruik.

Verskaffers van skool- en sportdrag:
De Jagers
Olivierstraat 15
Oudtshoorn
6625

Telefoonnommer:   (044) 272 8487

Seuns
Somer

 • Wit skoolhemp met sakwapen. ’n Das moet saam met ’n langmou-dashemp gedra word.
 • Grys lang- of kortskoolbroek.
 • Grys sokkies.
 • Swart toerygskoene van gladde leer – nie stewels of skoene met gespes en gekleurde stiksels nie.
 • Oortrektrui (“pull over”).
 • Die skoolbaadjie is verpligtend met saalopening.

Winter

 • Skoolbaadjie (blazer) – Verpligtend.
 • Langmoutrui en oortrektrui word onder die skoolbaadjie toegelaat.
 • Wit das-hemp.
 • Skooldas.
 • Grys langbroek.
 • Skoene en kouse soos by somerdrag.
 • Donkerblou skoolserp is opsioneel. – word slegs saam met baadjie gedra.
Dogters
SOMER

 • Blou skoolrok (lengte: hoogstens 12 cm vanaf grondoppervlak, soos gemeet terwyl dogter op haar knieë staan).
 • Wit hemp met oopslaankraag. ’n Das moet saam met ’n langmou-dashemp gedra word.
 • Wit enkelsokkies.
 • Swart toerygskoene of skoolskoene met bandjie.
 • Donkerblou of swart haarrekkies, linte en haarknippies. Geen verlengstukke word toegelaat nie, ongeag of dit gevleg is of nie.
 • Oortrektrui (“pull over”).
 • Die skoolbaadjie is verpligtend met saalopening.

Winter

 • Skoolbaadjie (blazer) – Verpligtend.
 • Langmoutrui en oortrektrui word onder die skoolbaadjie toegelaat.
 • Wit das-hemp.
 • Skooldas.
 • Blougeruite skoolrok en lang, swart kouse of grys langbroek (dogtersnit) en grys sokkies.
 • Skoene soos by somerdrag.
 • Donkerblou skoolserp is opsioneel – word slegs saam met baadjie gedra.
 • Donkerblou of swart haarrekkies, linte en haarknippies. Geen verlengstukke word toegelaat  nie, ongeag of dit gevleg is of nie.
Skoolsakke
 • Die voorgeskrewe skooltasse en rugsakke is by die verskaffer beskikbaar.
 • Geen ander tasse word toegelaat nie.
 • Slegs die leerder se naam mag op die buitekant van die tas aangebring word.
Sportdrag
Liggaamlike Opvoeding (Komponent van Lewensoriëntering)

 • Donkerblou kortbroekie.
 • Blou GIM-sporthemp.
 • Sportskoene en kort wit, sokkies (opsioneel)
 • Skoolsweetpakbroek (donkerblou) en sportbaadjie.

Alle sportsoorte

 • Donkerblou kortbroek.
 • Skoolsportsak.
 • Donkerblou skoolsweetpakbroek.
 • Sportbaadjie.
 • Blou Gim-sporthemp.
 • Kort donkerblou (navy) “ski-pants” onder rompie en kortbroek – opsioneel.

Elke sportsoort het voorgeskrewe drag wat deur die betrokke sportorganiseerder aan die leerders deurgegee sal word.