Kultuur

Gimmies bied verskeie kultuuraktiwiteite aan:

  • Drama
  • Koor
  • Orkes
  • Lofspan
  • Redenaars
  • Olimpiades
  • Mnr & Mej Gim
  • Kruispad
  • Noodhulp

Skakel gerus die skoolkantoor by 044 272 2151 vir enige navrae oor kultuuraktiwiteite.