Koshuistariewe

KOSTE 2021

R25 300 per jaar + R100 koshuisfonds
Per maand (10 paaiemente): R2 530
Per kwartaal: R6 325
Breekskade vir eerste toetreders: R500


BANKBESONDERHEDE

Rekeningnaam: Langenhoven Gimnasium Bedryfsfonds
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 105 886 0251
Takkode: 632005

8% RENTE WORD AAN DIE EINDE VAN ELKE KWARTAAL GEHEF OP AGTERSTALLIGE REKENINGE.