Gimmie-Nuus: Uitgawe 17/2021

UIT DIE HOOF SE KANTOOR

Beste Ouers, Personeel en Leerlinge

Die vakansie het vinniger aangebreek as beplan, sekerlik vir die leerlinge beter nuus as vir die personeel en ouers, aangesien dit ander uitdagings meebring. Gelukkig het ons almal aangeleer om aanpassings te maak en sal ons spoedig die onafgehandelde assesserings volgende kwartaal afhandel. Vir sommige leerlinge is dit ‘n verdere geleentheid om beter voor te berei, besluit self of jy in hierdie kategorie val of nie.

Die volgende het al so baie by my opgekom sedert die ongewone omstandighede waarin ons onsself bevind: As ons tyd het om te kerm en te kla oor iets wat pla, het ons ook tyd om iets daaraan te doen. Anthiny D’Angelo.

Ons het ‘n filosofie by die skool en dit help ons om oor dinge te besin: Jy mag oor iets kla, jy moet net met ‘n oplossing vorendag kom. Om foute op te spoor, is die maklikste ding in die wêreld, om met oplossings te kom, maak dit moeiliker. Gewoonlik word die tweede deel van die leierskorps verwag, hulle het belangrike insette van die res nodig.

Ons is verplig om die laaste twee dae se assessering oor te dra na volgende kwartaal. Ons begin met Dag 1, die leerlinge sal weet wat ons hiermee bedoel. Dag 2 en dag 3 word gebruik vir die assesserings wat op 1 en 2 Julie sou plaasvind. Ons sal later ‘n aankondiging maak wanneer die rapporte beskikbaar sal wees.

Ouers sal ook weer ‘n formele geleentheid hê waarin leerlinge se vordering met onderwysers bespreek kan word.

Aangeheg is die kwartaalprogram soos dit beplan is. Ons is afhanklik van die vlak waarin die land sal wees op ‘n gegewe stadium. Dit mag dus wees dat aktiwiteite wat beplan is, nie sal kan plaasvind nie. Ons sportprogram is ‘n voorbeeld. Indien dit voortgaan, is dit in plek, indien ons nie met sport mag voortgaan nie, sal dit net verval.

Ons het die laaste twee weke die volgende twee eienskappe beklemtoon: om vriendelik te wees en om dankie te sê. Daar is ‘n spreekwoord wat sê: Met vriendelikheid en sjarme kan ‘n mens ‘n slang laat glimlag. Ons hoor van mense wat ons skool besoek wat sê dat hulle dit aangenaam vind dat kinders nog vir hulle opstaan wanneer hulle verbyloop. Wat ‘n mooi kompliment! Daar steek baie meer daarin as om net op te staan, hiermee saam gaan respek, erkenning aan besoekers aan ons skool en hulle laat welkom voel. Dankbaarheid is iets waarvan niemand te veel kan gee nie.” Markus Cicero. Leer u kinders om opreg dankie te sê, ons het baie meer om voor dankie te sê, as om te vra.

Met die nuwe wet op die beskerming van persoonlike inligting wat vanaf 1 Julie 2021 in werking tree, meer bekend as die POPI-wet, moet u as ouer ingelig wees dat dit u reg is om ons in kennis te stel van enige foto van u kinders wat u nie geplaas wil hê nie, ons verwys na die sosiale media, bv. Facebook of Instagram of ook enige koerantfoto’s van enige aard. Ons sal in die nuwe kwartaal meer inligting hieroor bekendmaak.

Die rede vir die vroeë sluiting van die skole is om die verspreiding van die virus te beperk. Ons versoek ons ouers om julle kinders te versoek om by die volgende maatreëls te hou:

  • Dra maskers wanneer hulle die huis verlaat
  • Behou die sosiale afstande
  • Vermy saamkuier met ander persone, veral in groepe
  • Saniteer die hande baie gereeld.


Ons neem afskeid en sê dankie aan die volgende personeel:

Mev. Susan Botha het ons in die verlede al uitgehelp met vertrekkende personeel. Ons het gewoond geraak dat sy uit lojaliteit telkens ja sê aangesien sy ander verpligtinge ten opsigte van haar eie werk het. Ons opregte dank en groot waardering dat sy ter wille van ons kinders ingewillig het om haar volle deel te doen. Baie dankie vir hierdie mooi gesindheid en dat ons kinders en die skool kon baat uit haar bekwame dienste.

Juffrou Sonnika Stemmet verlaat ons na ‘n jaar en ‘n half. Juf. Stemmet het as jong dame by ons aangesluit en baie mooi ingeskakel by ons skool op akademiese en sportgebied. Ons opregte dank vir haar vriendelikheid en opregte belangstelling in ons kinders. Ons wens haar baie voorspoed toe met haar nuwe lewensfase, mag dit verrykend en aangenaam wees. Ons gaan haar sprankel en positiewe lewensuitkyk mis, maar wens vir haar baie voorspoed toe met haar toekomsplanne.

Mnr. Clarke het ons op baie kort kennisgewing uitgehelp toe ons in die nood was. Ons waardeer dit dat hy in ‘n ander vakgebied ingestaan het. Dit bewys sy lojaliteit teenoor ons skool, waarvan hy lank ‘n personeellid was, maar ook die leerlinge wie hy moes onderrig. Ons gun vir hom ‘n baie aangename rustyd, mag hy gesond bly en weet dat ons sy gesindheid opreg waardeer.

Mnr. Johan Potgieter tree met pensioen uit diens nadat hy by die destydse H.T.S. Oudtshoorn in Januarie 1984 aangesluit het. Na baie jare se diens aan ons skool sê ons vandag totsiens. Totsiens aan ‘n persoon wat kinders verstaan het, wat geweet het hoe om leerlinge op die sportveld en in die klaskamer te motiveer tot hoër hoogtes. Mnr. Potgieter het vir etlike jare die skool se eerste rugbyspan afgerig en baie groot sukses daarmee behaal. Hy was op verskeie terreine by die skool en sy bedrywighede betrokke en het groot insette gelewer. Hy was ook ‘n lid van die skool se bestuurspan en direk betrokke by die daaglikse bestuur van ons skool. ‘n Groot getuigskrif is wanneer oudleerlinge die skool besoek en hy tydens hulle skoolloopbaan hier was, hulle heel eerste na mnr. Potgieter vra en dan wil weet: Is hy nog hier, want ons moet hom groet. Mnr. Potgieter het altyd ‘n oor en ‘n hart vir kinders, kinders neem die vrymoedigheid om sy siening te hoor. Sportmal, dit is mnr Potgieter, daarom ook die benaming, mnr. Sportgieter. Ons bedank mnr. Potgieter vir sy lojaliteit, sy vriendelikheid, sy meelewing wanneer kinders opgewonde kon raak oor klein dingetjies, sy empatie met kinders wat swaar gekry het en sy passie as onderwyser. Ons gun vir hom en sy eggenote, mev. Mariétjie Potgieter, ‘n welverdiende rus na 37 jaar van diens aan ons skool en ook die gemeenskap waar hulle betrokke was. Geniet julle nuwe standplaas in Mosselbaai. Ons gaan volgende kwartaal volgens die gebruiklike tradisie aan hom totsiens sê, wanneer omstandighede weer normaal is.

Ons wens aan elke ouer en leerling ‘n baie aangename en geseënde rustyd. Geniet mekaar se teenwoordigheid en bou sterk gesinsbande.

Wees asseblief veilig.

Vriendelike groete.
Stephanus Potgieter