Aansoekprosedures

Aansoekvorms is by die skool op skriftelike, telefoniese en persoonlike aanvraag verkrygbaar.

Inskrywings vind plaas soos jaarliks deur die WKOD bepaal.

Vir die inskrywing moet u asseblief die volgende voltooi:

  1. Aansoekvorm vir toelating tot die skool
  2. Aansoekvorm vir toelating tot die koshuis (indien van toepassing)
  3. Afskrifte van: geboortesertifikaat of identiteitsdokument; jongste eksamenuitslae of skoolrapport. Die gr. 6-vorderingsverslag MOET ’n gr. 8-aansoek vergesel.

Aansoekvorms

Skoolaansoekvorm
Koshuisaansoekvorm

Aansoeke vir 2022 moet soos volg hanteer word:

Beide wyses van aansoek moet van die laaste rapport en geboortesertifikaat vergesel word.

Sluitingdatum: 26 Maart 2021