Visie en Missie

Ons Visie

Eerste-keuse-skool in die Suid-Kaap

Ons Missie

Leerders: Veilige en gelukkige leeromgewing

Akademie: Christelike-gefundeerde onderrig

Sport: Uitnemende en volgehoue prestasies

SKool: Administratief en finansieel sterk

Ouers: Optimaliseer betrokkenheid by skool