Koshuistariewe

KOSTE
R21 800 + R100 (koshuisfonds)

BANK BESONDERHEDE
Rekeningnaam: Langenhoven Gimnasium Bedryfsfonds.
Bank: ABSA
Rekeningnommer 1058860251

8% RENTE WORD AAN DIE EINDE VAN ELKE KWARTAAL GEHEF OP AGTERSTALLIGE REKENINGE.